Perinnepäivä 2018

Yhdistys vietti vuoden 2018 perinnepäivää tekemällä retken Utöhön. Samalla paljastettiin rannikkotykistön muistolaatta kasarmin seinällä. 

Sää suosi matkalaisia ja moni muisteli vuosiaan Utössä. Ulkosaariston linnakkeella elämä oli toisinaan melko haasteellistakin, mutta rannikkotykistön hyvällä yhteishengellä linnake-elämän todettiin olleen antoisaa ja ainutlaatuista aikaa.